Samenwerkingspartners

Het Kennemer Theater werkt samen met verschillende partijen uit de IJmond en de regio daarbuiten. Deze samenwerkingen zijn heel breed georiënteerd van cultuur tot zorg en van non-profit tot commercieel we proberen samen het beste in elkaar naar boven te halen. De verankering op diverse plaatsen helpt ons onze kennis te delen en het gebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken. De samenwerkingen zijn dan ook niet alleen op basis van het faciliteren, maar ook door het innemen van actieve rol bij de totstandkoming.