Sponsoring

Cultuur verwondert, vermaakt, verbindt en verrast. Telkens weer.
Cultuur verdient daarom ook uw aandacht. 
Want hoe meer mensen erom geven, hoe mooier het wordt. 

 

Cultuursponsoring 
Een vanzelfsprekend onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Het gebeurt in het Kennemer Theater 
Nationaal vermaarde artiesten, aanstormend talent, literaire ontmoetingen: ze vinden allemaal een plek op ons podium. Met 150 professionele voorstellingen per jaar vervult het Kennemer Theater een belangrijke functie in de regio. Daarnaast wordt ons theater gebruikt voor uitvoeringen van amateurgezelschappen, scholen, orkesten en dansgroepen. Al met al veel voorstellingen dus, én veel publiek. 

Bent u op zoek naar een manier om meer naamsbekendheid te krijgen voor uw bedrijf of uw imago te verbeteren? 

Sponsorship 
Een sponsorship met het Kennemer Theater geeft bedrijven de mogelijkheid om hun zichtbaarheid te vergroten, imago en naamsbekendheid te versterken, maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen, de band met relaties te verdiepen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. 

Het Kennemer Theater is een perfect podium om uw doelgroep te bereiken. Door sponsoring van het theater kunt u uw bedrijf op een positieve manier onder de aandacht brengen bij ruim 60.000 bezoekers per jaar. 

Uw gift wordt o.a. gebruikt ten behoeve van de theaterprogrammering, maar ook voor het bekostigen van speciale evenementen, cultuureducatie en technisch onderhoud in de theaterzaal. 

Wij zoeken altijd naar een win-win situatie en ieder partnership is maatwerk. Samen met u zoeken we graag naar de meest optimale manier om uw zakelijke doelstellingen te behalen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Rob Spannemaker via (0251) 22 03 42 of mail naar sponsoring@kennemertheater.nl

Wij verwelkomen u graag als sponsor! 

Met een hartelijke groet, 
Wil Boots, voorzitter Raad van Toezicht Kennemer Theater 

* Het Kennemer Theater is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie en schenkingsrecht. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie ook de rekenvoorbeelden achter in deze folder. 


Wij bedanken de volgende sponsoren voor hun steun: