Hans van der Mast

Overlijden gastheer Piet Beentjes

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze zeer toegewijde vrijwilliger

Piet Beentjes
'Ome Piet'

Meer dan 20 jaar heeft Piet op zijn eigen bijzondere
wijze onze artiesten ontvangen in de artiestenfoyer.
Meer dan 2500 voorstellingen was hij erbij.
Een voorstelling overslaan was een zeldzaamheid.

Wij verliezen in hem een buitengewoon
gepassioneerde en betrokken ambassadeur
van ons theater.

Wij wensen Jo, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe met dit verlies.

Raad van Toezicht, directie, medewerkers
en vrijwilligers van het Kennemer Theater